Bidet wiszący Catalano Zero 55 1BS55N00

Przydomowe oczyszczanie osadem

Przydomowe oczyszczanie osadem

Występują w budownictwie różne rodzaje kanalizacji, oczyszczalni ścieków, które mogą przedstawiać się dla danego domku jednorodzinnego. Na przykład wymienia się oczyszczalnie z osadem czynnym. Jak przedstawia się ich działanie? Posiadają one podstawowy zbiornik oczyszczalni, którym jest reaktor biologiczny. W nim znajdują się mikroorganizmy, osad czynnym. Prowadzą one następnie do tlenowego rozkładu zanieczyszczeń, które zawarte są w ściekach. Taki osad ma stały kontakt ze ściekami, jak i poddaje się go napowietrzaniu, w formie stałej. W miarę rozkładu zanieczyszczeń taki osad jest coraz większy, co ma wpływ na tworzenie się kłaczków. One następnie opadają na dno zbiornika, jak i tworzą tam pewien osad. Ciecz nadosadowa, występująca nad nim to oczyszczone ścieki, które odprowadzone są do odbiornika przez drenaż rozsączający, studnię chłonna. Takie typy oczyszczalni nie wymagają specjalnych warunków gruntowo wodnych. Taki grunt nie musi być przepuszczalny, poziom wód gruntowych może być nawet wysoki. Należy jednak pamiętać o tym, ze takie oczyszczalnie wymagają częstej konserwacji, zużywają prąd do zasilania urządzeń. Takie możliwości oczyszczalni przyczyniają się do tworzenia pewnych linii kanalizacyjnych. Wpływają one również na koszty, które będą wynikały z rocznego użytkowania takiego mieszkania.